Preskočiť na hlavný obsah

Vitajte na stránkach štátneho IT.


Na podstránkach tohto webového sídla nájdete dôležité informácie z rôznych oblastí IT verejnej správy Slovenskej republiky.

Architektúra verejnej správy Slovenskej republiky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánom vedenia v rámci architektúry verejnej správy. Účelom tohto sídla je zoskupiť všetky relevantné informácie a podklady z oblasti architektúry verejnej správy na jednom mieste.

Over štátne IT

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska zverejňujú generálneho dodávateľa a subdodávateľov štátnych zákaziek financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Táto informácia je dostupná pri každom projekte, ktorý má podpísanú zmluvu s úspešným uchádzačom verejného obstarávania na informačný systém.

Vedenie štátneho IT

Webové sídlo spravuje tím oddelenia plánovania, organizácie a hodnotenia IT, Sekcie informačných technológií verejnej správy, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Webové sídlo poskytuje informácie o stave a vývoji štátneho IT.

Vládny cloud

Vládny cloud je cloud computing podľa štandardov informačných systémov verejnej správy, vydaných podľa osobitného predpisu, prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený vládnymi cloudovými službami v troch častiach: privátna, komunitná a verejná.

Strategické smerovanie

Webové sídlo obsahuje informácie o schválenej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy 2021, návrhu Akčného plánu NKIVS, Reportovacom systéme NKIVS a Pláne obnovy a odolnosti.

Životné situácie

Webové sídlo obsahuje informácie o projekte budovania životných situácií financovaných z Plánu obnovy a odolnosti. Nájdete tam informácie o plánoch a výstupoch spojených s budovaním životných situácií.


Štátne IT

Ďalšie dôležité informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.